اطلاعات تماس
هاتف
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

بالفاكس
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

الهاتف الخليوي
مدیریت فروش : صحرایی : ٠٩١٢٦٧٦٦٥٨٤ ۰۰۹۸

البريد الإلكتروني
تهران،
کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4

سلمان للصناعات البلاستیکیه

مصنع سلمان بلاستیک مع 25عاما من الخبره فی تصمیم وتشکیل وتصنیع الادوات المنزلیه البلاستیکیه وایضا اول مصنع فی ابداع سطل ذولونین فی ایران لخدمه المستهلکین

استمرار...