اطلاعات تماس
هاتف
56546767 21 0098
56546766 21 0098
56546475 21 0098

بالفاكس
56545879 21 0098

الهاتف الخليوي
مدیریت فروش : صحرایی : ٠٩١٢٦٧٦٦٥٨٤ 0098

البريد الإلكتروني
تهران،
کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4

سلمان للصناعات البلاستیکیه

هاتف

  • ۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

بالفاكس

  • ۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

الهاتف الخليوي

  • مدیریت فروش : صحرایی : ٠٩١٢٦٧٦٦٥٨٤ ۰۰۹۸

البريد الإلكتروني

 • تهران،
  کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4