اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تولیدی سلمان پلاستیک

تولیدی سلمان پلاستیک
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • کیلومتر 22 جاده قدیم قم ، مهدی آباد ، خیابان شکوفه ، کوی آتش پنجه ، پلاک 4

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:

پرسنل

 • آقای صحراییمدیریت فروش
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۶۵۴۶۷۶۷فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۶۵۴۵۸۷۹
 • موبایل:

آدرس