اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی


سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی

همچنین از محصولات و خدمات مرتبط در غرفه ی تولیدی سلمان پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد
فروش سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
فروشنده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
ارایه کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
بورس سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
انواع سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
پخش سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
پخش کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
خرید سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
قیمت سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
وارد کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
تولید کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
تولید سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
توزیع کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
عامل فروش سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
برند سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
ضمانت نامه سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
مدل سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل٦٠٠ بادبزنی دورنگ پلاستیکی
سبد پلاستیکی پیک نیک
سبد پلاستیکی خرید
سبد لباس پلاستیکی
سطل پلاستیکی
سبد کودک پلاستیکی

لطفا پیش از خرید و یا انعقاد قرار داد تأمین تجهیزات از انواع لوازم پلاستیک با ما مشورت نمایید.
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۰۲۱
www.salmanplastic.com

مشخصات خاص محصول


مشخصات عمومی محصول

  • نوع محصول / خدمات
  • محصول تولید ایران 
  • واحد شمارش
  • عدد 
  • نام تجاری محصول
  •  
  • پرسنل مرتبط
  • آقای صحرایی 

مشخصات دیگر محصول

  • حداقل تعداد سفارش
  •  
  • شرایط فروش
  •  
  • شرایط پرداخت
  •  
  • مقصد تحویل
  •  
  • حداقل زمان تحویل
  •  
  • گواهینامه ها
  •  

محصولات تولیدی سلمان پلاستیک