اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی


سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

همچنین از محصولات و خدمات مرتبط در غرفه ی تولیدی سلمان پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد
فروش سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
فروشنده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ارایه کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
بورس سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
انواع سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
خرید سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
قیمت سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
وارد کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
توزیع کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
عامل فروش سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
برند سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ضمانت نامه سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
مدل سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ٦٢٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی

لطفا پیش از خرید و یا انعقاد قرار داد تأمین تجهیزات از انواع لوازم پلاستیک با ما مشورت نمایید.
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۰۲۱
www.salmanplastic.com

مشخصات خاص محصول


مشخصات عمومی محصول

  • نوع محصول / خدمات
  • محصول تولید ایران 
  • نام تجاری محصول
  •  
  • پرسنل مرتبط
  • آقای صحرایی 

مشخصات دیگر محصول

  • حداقل تعداد سفارش
  •  
  • شرایط فروش
  •  
  • شرایط پرداخت
  •  
  • مقصد تحویل
  •  
  • حداقل زمان تحویل
  •  
  • گواهینامه ها
  •