اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی


سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

همچنین از محصولات و خدمات مرتبط در غرفه ی تولیدی سلمان پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد
فروش سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
فروشنده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ارایه کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
بورس سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
انواع سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
خرید سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
قیمت سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
وارد کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
توزیع کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
عامل فروش سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
برند سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ضمانت نامه سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
مدل سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ٦٠٠ بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی
سبد پلاستیکی پیک نیک
سبد پلاستیکی خرید
سبد لباس پلاستیکی
سطل پلاستیکی
سبد کودک پلاستیکی

لطفا پیش از خرید و یا انعقاد قرار داد تأمین تجهیزات از انواع لوازم پلاستیک با ما مشورت نمایید.
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۰۲۱
www.salmanplastic.com

مشخصات خاص محصول


مشخصات عمومی محصول

  • نوع محصول / خدمات
  • محصول تولید ایران 
  • نام تجاری محصول
  •  
  • پرسنل مرتبط
  • آقای صحرایی 

مشخصات دیگر محصول

  • حداقل تعداد سفارش
  •  
  • شرایط فروش
  •  
  • شرایط پرداخت
  •  
  • مقصد تحویل
  •  
  • حداقل زمان تحویل
  •  
  • گواهینامه ها
  •  

محصولات تولیدی سلمان پلاستیک