اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی


سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی

همچنین از محصولات و خدمات مرتبط در غرفه ی تولیدی سلمان پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد
فروش سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
فروشنده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ارایه کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
بورس سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
انواع سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
پخش کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
خرید سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
قیمت سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
وارد کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تولید سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
توزیع کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
عامل فروش سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
برند سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
ضمانت نامه سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
مدل سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
تامین کننده سطل ١٤ متوسط بادبزنی دو رنگ پلاستیکی
سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی
سبد پلاستیکی پیک نیک
سبد پلاستیکی خرید
سبد لباس پلاستیکی
سطل پلاستیکی
سبد کودک پلاستیکی

لطفا پیش از خرید و یا انعقاد قرار داد تأمین تجهیزات از انواع لوازم پلاستیک با ما مشورت نمایید.
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۰۲۱
www.salmanplastic.com

مشخصات خاص محصول


مشخصات عمومی محصول

  • نوع محصول / خدمات
  • محصول تولید ایران 
  • نام تجاری محصول
  •  
  • پرسنل مرتبط
  • آقای صحرایی 

مشخصات دیگر محصول

  • حداقل تعداد سفارش
  •  
  • شرایط فروش
  •  
  • شرایط پرداخت
  •  
  • مقصد تحویل
  •  
  • حداقل زمان تحویل
  •  
  • گواهینامه ها
  •