اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی


سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی

همچنین از محصولات و خدمات مرتبط در غرفه ی تولیدی سلمان پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد
فروش سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
فروشنده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
ارایه کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
تامین کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
بورس سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
انواع سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
پخش سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
پخش کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
خرید سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
قیمت سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
وارد کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
تولید کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
تولید سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
توزیع کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
عامل فروش سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
برند سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
ضمانت نامه سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
مدل سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
تامین کننده سبد لباس ٤٢٠ بنفشه دربدار پلاستیکی
سطل بادبزنی یاس بزرگ پلاستیکی
سبد پلاستیکی پیک نیک
سبد پلاستیکی خرید
سبد لباس پلاستیکی
سطل پلاستیکی
سبد کودک پلاستیکی


لطفا پیش از خرید و یا انعقاد قرار داد تأمین تجهیزات از انواع لوازم پلاستیک با ما مشورت نمایید.
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۰۲۱
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۰۲۱
www.salmanplastic.com

مشخصات خاص محصول


مشخصات عمومی محصول

  • نوع محصول / خدمات
  • محصول تولید ایران 
  • نام تجاری محصول
  •  
  • پرسنل مرتبط
  • آقای صحرایی 

مشخصات دیگر محصول

  • حداقل تعداد سفارش
  •  
  • شرایط فروش
  •  
  • شرایط پرداخت
  •  
  • مقصد تحویل
  •  
  • حداقل زمان تحویل
  •  
  • گواهینامه ها
  •